تماس با دفتر فروش کارخانه

ترمز و شیرهای ایمنی در بالابر هیدرولیکی

جلوگیری از افزایش بیش از حد سرعت در سامانه با اتصال مستقیم

به گونه ای می توان گفت آسانسور هیدرولیکی یک بالابر ساده است که در هنگام حرکت رو به بالا جریان انرژی به سمت سیستم است، یعنی چه در هنگام حمل بار اسمی چه زمانی که کابین خالی است سیستم هیدرولیکی یک آسانسور در پایین ترین نقطه مسیر در مقایسه با همین سیستم در زمانی که آسانسور در طبقات بالا قرار دارد سطح انرژی کمتری دارد. این شرایط برعکس سیستم های کششی است. به علت وجود جرم متعادل کننده کادر وزنه یک کابین خالی بالابر در پایین ترین نقطه نسبت به کابین خالی بالابر در طبقات سطح انرژی بیشتری دارد.

به گونه ای می توان گفت آسانسور هیدرولیکی یک بالابر ساده است که در هنگام حرکت رو به بالا جریان انرژی به سمت سیستم است، یعنی چه در هنگام حمل بار اسمی چه زمانی که کابین خالی است سیستم هیدرولیکی یک آسانسور در پایین ترین نقطه مسیر در مقایسه با همین سیستم در زمانی که آسانسور در طبقات بالا قرار دارد سطح انرژی کمتری دارد. این شرایط برعکس سیستم های کششی است. به علت وجود جرم متعادل کننده کادر وزنه یک کابین خالی بالابر در پایین ترین نقطه نسبت به کابین خالی بالابر در طبقات سطح انرژی بیشتری دارد. از این رو در صورت رها شدن یک آسانسور هیدرولیکی چه در هنگام حمل بار اسمی چه زمانی که کابین بالابر خالی است پایین آمده و بر روی بافر ها می نشیند ولی اگر کابین خالی آسانسور کششی رها شود با سرعت سقوط آزاد به سمت بالا حرکت می کند. برای اینکه سرعت آسانسور هیدرولیکی افزایش پیدا کند، موتور و پمپ باید جریان روغن بیشتری تولید کرده و به درون جک بفرستند. از آنجا که پمپ و موتور معمولا طوری انتخاب می شوند که فقط توان کافی برای حرکت دادن با سرعتی نزدیک به سرعت اسمی را داشته باشند احتمال کمی برای افزایش بیش از حد سرعت در حرکت رو به بالا وجود دارد. در تمام موارد با جدا شدن ارتباط پمپ و واحد تامین نیرو جهت حرکت رو به بالا متوقف می شود. بنا براین نیازی به پیش بینی سیستم مکانیکی برای توقف اضطراری حرکت روبه بالا نخواهد بود.

حتی در حرکت رو به پایین نیز رفتار یک آسانسور هیدرولیکی تفاوت زیادی با آسانسور کششی دارد. از آنجا که کابین بر روی یک ستون مایع که در داخل جک قرار دارد تکیه کرده است، تنها احتمال افزایش سرعت در صورت حذف کامل تعلیق (در سیستم اتصال غیر مستقیم) یا خروج سریع و کنترل نشده روغن از داخل جک رخ می دهد. این امر برای کنترل سرعت امکانات دیگری غیر از سیستم های متداول گاورنر و پاراشوت می طلبد. سیستم اصلی بالابر و آسانسور هیدرولیکی که برای این منظور کاربرد دارد به شرح زیر می باشد:

-سیستم نگهدارنده سنتی شامل گاورنر و پاراشوت

-پاراشوتی که بوسیله کابل جداگانه یا به صورت مستقیم در هنگام قطع سیستم تعلیق تحریک می شود. (در سیستم های اتصال غیر مستقیم)

-مکانیزم قفل کن متصل به میله جک

-شیر محدود کننده جریان در ورودی جک

-شیر قطع کننده مسیر جریان در ورودی سیلندر

کاربرد گاورنر و پاراشوت در آسانسور های هیدرولیک

اغلب اوقات برای متوقف کردن کابین آسانسور که با سرعت زیاد به سمت پایین حرکت می کند به کار گیری یک پاراشوت که به وسیله گاورنر فعال می شود مناسب است. چنین سیستمی برای استفاده در آسانسور های هیدرولیکی نیز کاربرد دارد. در مورد استفاده از پاراشوت در آسانسور هیدرولیکی با اتصال مستقیم کابین به جک باید یک سری تجهیزات اضافی بین کابین و جک پیش بینی گردد. در حالت عادی اتصال بین جک و کابین بالابر تحت فشار است. ممکن است که سر جک را با اتصال سوکتی به کابین بالابر متصل کرد. چنین اتصالی اجازه انحرافات کوچک در هم محور شدن میله جک و راهنماهای کابین بالابر هیدرولیکی را می دهد. به هر حال اگر سرعت کابین بالابر یا آسانسور هیدرولیکی افزایش پیدا کند میله جک با جرم نسبتا زیاد نیز با همان سرعت حرکت می کند. زمانی که پاراشوت درگیر می شود شتاب معکوسی به کابین بالابر وارد شده و نیروهای نگهدارنده در جهت مخالف از کابین به میله جک منتقل می گردد. بنابراین برای کاهش سرعت و توقف کابین بالابر، اتصال بین جک و کابین باید توانایی تحمل و انتقال این نیرو ها را داشته باشد. مطمئنا در سیستم هیدرولیکی با اتصال کابلی (غیر مستقیم) پاراشوت متصل به کابین بالابر توانایی متوقف کردن میله جک را ندارد.

کاربرد ترمز گلویی جک در آسانسور هیدرولیکی منجر به یک ابزار مکانیکی شده است که مستقیما بر روی میله جک عمل می کند. چنین ابزاری جایگزین سیستم پاراشوتی است که در اتصال مستقیم جک به کابین آسانسور کاربرد پیدا می کند. در سیستم اتصال غیر مستقیم متوقف کردن میله جک رها شده از کابین آسانسور حداقل برای مسافران سودی نخواهد داشت. به هر حال در سیستم اتصال مستقیم استفاده از ابزاری که کابین آسانسور به میله جک متصل است این اطمینان را می دهد که تحمل نیرو های نگهدارنده کششی در اتصال بین جک و کابین آسانسور لزومی ندارد. ترمز گلویی جک قفل کن پلانجری به جای نگهداشتن کابین پیستون هیدرولیکی را قفل می کند.

این ترمز مانند پاراشوت حرکت آسانسور هیدرولیکی اتصال مستقیم را در حرکت رو به پایین متوقف می نماید. ترمز حتی در هنگام ترکیدن بدنه سیلندر هیدرولیکی نیز وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد. این نقطه قوت اصلی این نوع ترمز است. در سیستم اتصال مستقیم جک به زیر کابین بالابر که سیلندر در داخل گودال قرار دارد بازرسی و تعمیرات سیلندر مشکل است. در برخی کشور ها مانند ایالات متحده پر کردن گودال معمول است. این امر بازرسی و تعمیرات جک را غیر ممکن می سازد. ترمز پلانجری بر روی کف چاهک درست در بالای سر سیلندر نصب می گردد. در این صورت در هنگام قفل کردن بر روی میله وزن کابین آسانسور هیدرولیکی و میله جک به کف چاهک منتقل می گردد. برتری این سیستم این است که حتی در مواقع ترکیدن سیلندر یا لوله های روغن ابزار یاد شده آسانسور را متوقف می سازد.

در اروپا که بیشتر نصب جک در کنار کابین مرسوم است، جانمایی و اتصال این ابزار پیچیده تر است چرا که سرسیلندر در وسط چاه آسانسور قرار دارد. برخی مشکلاتی که در کاربرد این نوع ترمز پیش می آید به شرح زیر است:

- کمانکش میله جک:

محاسبات طراحی میله جک براساس جلوگیری از کمانکش تحت بارهای فشاری انجام می شود. مکانیزم ترمز گلویی جک یک تنش فشاری به دیواره میله جک وارد می کند و ممکن است بر روی هر نقطه ای در طول میله قفل کند. در اثر این تنش ممکن است که دیواره میله جک تغییر شکل داده و احتمال کمانکش افزایش پیدا کند. برای جلوگیری از این احتمال باید نیروی ترمز محدود شود.- آسیب رساندن به سطح میله:

از آنجا که ترمز مستقیما با میله در تماس است ممکن است که سطوح اصطکاکی سطح میله جک دچار خش و آسیب نمایند. این احتمال انواع مصالح کاربردی و فشارهای کاری را محدود می کند. به علاوه برای کاربرد مناسب اهمیت زیادی دارد که سطوح اصطکاکی که به میله بسیار نزدیک هستند با دقت زیادی ساخته شده باشند و در حالت عادی با سطح میله تماس نداشته باشند. این موضوع احتمال آسیب سطحی را در اثر نفوذ آلودگی ها و گرد و غبار در فاصله هوایی بین سطوح افزایش می دهد.- عملکرد ترمز ایمنی گلویی جک:

مانند یک ترمز الکترو مکانیکی معمولی، بسیار مهم است که ترمز در صورت لزوم به سرعت عمل کرده و در حالت عادی سیستم را رها کند. در مکانیزم پاراشوت این امر بدون نیاز به نیروی خارجی امکان پذیر است چرا که المان های محرک پاراشوت با نیروی جاذبه به حرکت در می آیند و در ابتدا به وسیله طناب درگیر شده و بعد از آن با حرکت خود کابین به عملکرد خود ادامه می دهند.

چنین مکانیزمی برای ترمز گلویی حاضر که بیشتر شبیه ترمز الکترو مکانیکی است امکان پذیر نخواهد بود. به هر حال در صورت قطع منبع اصلی برق و در حالی که کابین بالابر هیدرولیکی در حال حرکت است ترمز نباید تحریک شود. بهترین روش برای آزاد نگه داشتن ترمز گلویی در حین حرکت سیستم استفاده از فشار هیدرولیکی سیستم است. با این که قفل شده مستقیم مکانیزم در صورت افزایش سرعت کابین بالابر مطلوب است، افت یا حذف فشار هیدرولیکی نیز باعث قفل شده مکانیزم می شود و در صورت افت فشار به سرعت سیستم را متوقف می کند. در این روش مکانیزم در ابتدای شتاب گیری کابین بالابر هیدرولیکی قفل شده و قبل از افزایش بیش از حد سرعت، باعث توقف سیستم می گردد.

به هر حال مواقعی وجود دارد (مانند زمانی که کابین بالابر بر روی بارها می نشیند) که بدون افزایش سرعت فشار هیدرولیکی قطع می گردد در این موارد جلوگیری از قفل کردن مکانیزم کار پیچیده ای خواهد بود.

شیر محدود کننده

در آسانسور هایی که جک در سمت کنار چاه نصب شده باشد مانند بیشتر آسانسور های هیدرولیکی اروپا، بازرسی و تعمیرات جک کار ساده ای است. با انجام تعمیرات و نگهداری به موقع، وقوع آسیب ها و خوردگی در بدنه جک احتمال کمی پیدا می کند. در این صورت احتمال افت های کنترل نشده کابین به شکست لوله های تغذیه شیر های کنترل یا پاره شدن طناب تعلیق در سیستم های اتصال غیر مستقیم محدود می شود. با توجه به این که نرخ جریان خروجی از داخل سیلندر بالابر محدود است احتمال حرکت رو به پایین با سرعت های بالا حذف می گردد. اطمینان این امر با نصب یک شیر محدود کننده در مسیر خروجی جک و کنترل میزان روغن خروجی حاصل می گردد. واضح است که شیر محدود کننده باید برای سرعتی بیش از سرعت اسمی تنظیم شده باشد. در استاندارد های اروپایی سرعت نشست اضطراری حداکثر 0/3 m/s بیش از سرعت نامی آسانسور تعیین شده است.الزامات استاندارد برای شیر های محدود کننده ایمنی

در استاندارد ها الزاماتی برای شیر محدود کننده در نظر گرفته شده است:

-با جک بصورت مجموعه نصب شده باشد

-با اتصال فلنجی به سیلندر متصل شود

-مستقیما با اتصال رزوه ای به سیلندر متصل شده باشد

-به وسیله لوله های صلب و کوتاه تا حد ممکن نزدیک به جک نصب گردد.

آخرین گزینه در آسانسورهای هیدرولیکی با دو جک امکان کاربرد یک محدود کننده برای هر دو جک را فراهم می نماید. این امر از ایجاد نا هماهنگی بین جک ها جلوگیری می کند.

مزایا و معایب شیر محدود کننده ایمنی

محدود کننده های ساده مزیت سادگی را همراه دارند ولی افت فشار و انرژی زیادی حتی در حرکت عادی کابین بالابر هیدرولیکی ایجاد می کنند. این امر در حرکت رو به پایین مشکلی ایجاد نمیکند. البته باید اطمینان حاصل کرد که سیستم کنترل اصلی در نهایت قادر به کنترل سرعت در شرایط عادی می باشد.

به طور خاص اگر شیر محدود کننده، سرعت کابین را با ابر کامل به اندازه 0/3 m/s بیش از سرعت اسمی آسانسور محدود نماید، باید مطمئن شد که محدود کننده سرعت نشست کابین بالابر هیدرولیکی خالی را به اندازه ای محدود نکند که سیستم کنترل اصلی از مسیر خارج شده و کابین بالابر توسط شیر محدود کننده در مسیر معلق بماند.

به هر حال در حرکت رو به بالا واحد قدرت (پمپ) جریان لازم برای حرکت را بدون توجه به افت در محدود کننده تامین می کند. بدین ترتیب محدود کننده فقط یک افت فشار اضافی در سیستم ایجاد می کند. افت های انرژی ایجاد شده در سیستم باید توسط پمپ جبران شود و این موضوع از نظر میزان بهره وری در سیستم مطلوب نمی باشد.

شیر یک طرفه

یک راه حل دیگر استفاده از محدود کننده ای به نام شیر یک راهه یا یک طرفه است.

اندازه اریفیس محدود کننده برای تنظیم سرعت حرکت قابل تغییر است. در هنگام حرکت رو به پایین مسیر کنار گذر رو به بالا توسط نر بسته نگه داشته می شود. در هنگام حرکت رو به بالای بالابر مسیر کنار گذر باز شده و جریان لازم به داخل جک هدایت می شود. افت فشار ایجاد شده در مسیر فقط به علت وجود فنر نسبتا ضعیف در مسیر کنار گذر است. با این که این شیر نسبتا ساده است ولی به علت دارا بودن مکانیزم ارتباط با ایمنی کلی سیستم باید تحت آزمایشات ایمنی بر طبق الزامات استاندارد اروپایی به عنوان محدود کننده های یک طرفه مورد استفاده قرار گیرد. این قطعه در بالابر جزء قطعات دارای استاندارد اجباری است.

شیر قطع کننده مسیر جریان

این نوع شیر ایمنی با شیر های محدود کننده که میزان جریان را پایش و کنترل می کند تفاوت دارد. در واقع در حرکت رو به پایین در صورت افزایش نرخ جریان از یک حد خاص، کل جریان را قطع می کند. بر طبق استاندارد های اروپایی شیر ایمنی یاد شده نیز مانند شیر محدود کننده در صورت افزایش سرعت به اندازه 0/3 m/s بیش از سرعت نامی بالابر هیدرولیکی جریان را قطع می کند.

الزامات اتصال شیر ایمنی قطع کننده جریان مانند شیر محدود کننده است. تفاوت اصلی بین شیر ایمنی و شیر محدود کننده جریان مورد استفاده برای جلوگیری از افزایش سرعت در حرکت رو به پایین این است که شیر ایمنی با کاهش سرعت اجازه نشستن آرام کابین را با سرعت کنترل شده می دهد ولی شیر ایمنی مانند پاراشوت واقعا آسانسور را متوقف می کند. اهمیت زیادی دارد که توقف ناگهانی نباشد و در واقع بسته شدن شیر به صورت کنترل شده انجام شود. کابین باید با همان محدودیت هایی که نشستن بر روی بافر ها ایجاب میکند در مسیر خود متوقف گردد.

جلوگیری از سقوط آزاد کابین بالابر در سیستم اتصال غیر مستقیم

با درک روش های جلوگیری از افزایش سرعت کابین آسانسور هیدرولیکی به وسیله شیر های محدود کننده و قطع کننده جریان، واضح است که در سیستم اتصال مستقیم، الزامات دیگری به جز تامین شرایط امن برای خود سیلندر حرکت وجود ندارد. در آسانسور های اروپا شیر قطع کننده جریان برای هر دو نوع آسانسور های اتصال مستقیم و غیر مستقیم کاربرد دارد.

به هر حال در سیستم با اتصال غیر مستقیم مسائل دیگری در ارتباط با کابل تعلیق نیز وجود دارد. بدون توجه به اینکه آزمایشات نشان می دهد پاره شدن کابل تعلیق بسیار بعید به نظر می رسد، قوانین الزام می نماید که آسانسور باید در مقابل سقوط آزاد در چاه کاملا ایمن باشد. در هر دو مورد سیستم با کابل تعلیق یا بدون آن، حوادثی مشاهده شده است که به دلایلی حرکت کابین متوقف شده است و میله جک همچنان به سمت پایین به مسیر خود ادامه داده است. بنابراین اهمیت زیادی دارد که کابین آسانسور هیدرولیکی در برابر سقوط آزاد ایمن شود. این امر کاربرد پاراشوت را الزامی می کند. با وجود شیر محدود کننده یا قطع کننده لزومی ندارد که پاراشوت به وسیله گاورنر فعال شود البته گاورنر برای این منظور وسیله بسیار مناسبی است. با وجود شیر محدود کننده یا قطع کننده وظیفه پاراشوت فقط جلوگیری از سقوط آزاد کابین آسانسور است و نیازی به عمل کردن آن در هنگام افزایش سرعت نیست. پاراشوت می تواند به سادگی با شل شده کابل اصلی تعلیق یا به کمک یک کابل ایمنی و یا ترکیب این دو فعال شود.

ایمنی در سیستم با دو جک هیدرولیک

در سیستمی که دو جک دارد دو یا چند شرط اضافی باید مد نظر قرار گیرد. اول از همه شیوه اتصال شیر محدود کننده یا قطع کننده به سیستم است. در سیستمی که دو جک دارد بسیار مهم است که در هنگام افزایش سرعت کنترل جریان عبوری برای هر دو جک یکسان باشد. این امر برای جلوگیری از کج شدن کابین آسانسور به علت تفاوت در سرعت جمع شدن جک ها و یا توقف فقط یکی از جکها الزامی است. روش معمول اتصال یک شیر به هر دو جک است. این اتصال بوسیله لوله کشی صلب با مسیر کوتاه و اتصالات جوشی، فلنچی یا دنده ای صورت می گیرد.

در سیستم با اتصال مستقیم این روش هر دو جک را تا حد ممکن به یک سیستم واحد تبدیل می کند. در یک سیستم با اتصال غیر مستقیم که دارای دو یا چند جک می باشد ممکن است که کابل تعلیق مرتبط با یکی از جک ها پاره شود. با وجود ضریب اطمینان در طراحی کابل ها احتمال کمی وجود دارد که پارگی یکی باعث پارگی دیگر کابل ها شود. این امر ممکن است منجر به تکیه کردن کابین آسانسور هیدرولیکی به یکی از جک ها شود، بنابراین باید در صورت پارگی یکی از کابل ها پاراشوت فعال شود.

سامانه پیامکی
تماس با ما
تلفن کارخانه :

02156716238

تلفن دفتر تهران :

02153806

فکس :

02156716239

مدیریت دفتر فروش:

09123245359

09121151353


رزومه
خدمات پس از فروش

کلیه محصولات از زمان تحویل دارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشند .کارشناسان فنی واحد خدمات پس از فروش بعنوان مشاوردر خدمت خریداران محترم می باشند

تماس با ما
دوره گارانتی

کلیه محصولات از زمان تحویل دارای 12 ماه شمسی گارانتی و همچنین یکسال بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در قبال مصرف کنندگان و اشخاص ثالث می باشد که به مدت ده سال قابل تمدید خواهد بود.دقت وسرعت درامرگارانتی وخدمات پس ازفروش یکی ازمهمترین شکل دهنده های ذهنیت مشتریان درباره یک شرکت است.