تماس با دفتر فروش کارخانه

برنامة نگهداری جاری بالابر

وظایف اپراتور (حین کار با سیستم باید اجرا شود):

بررسی چشمی سیستم در مورد آسیب دیدگی و نشتی لوله ها، اتصالات و تجهیزات

بررسی چشمی سطح سیال در مخزن و شرایط آن

بررسی چشمی فشارهای کاری سیستم و شاخصهای وضعیت فیلتر

بررسی حفاظها

بررسی عملکرد سیستم و کار ایجاد شده

اجرای وظایف اپراتور

بررسی ثبات تمام اجزا

بررسی فشارهای ثبت شده سیستم در نقاط آزمون

بررسی تراز صدای پمپ و دمای کاری آن

بررسی تمام عملگرها (سیلندرها) از لحاظ خرابی، تراز صدا، دمای کاری، سرعتها و نیروهای خروجی

بررسی شارژ اولیة کلیة انباره ها

بررسی عملکرد درست هریک از قفلهای داخلی

نگهداری سالیانه

خالی کردن سیال مخزن و بررسی شرایط سیال

تمیز کردن داخل و خارج مخزن و بررسی زنگ زدگی آن

تمیز کردن صافیها

تمیز کردن گذرگاههای عبور هوا در دمنده های کولر هوا

امتحان کردن کلیة شیلنگها، لوله کشیها و اتصالات از نظر خرابی، رسوب یا نشتی و تعویض آنها در صورت لزوم

امتحان کردن موتورالکتریکی و تمیز کردن گذرگاههای عبور هوای موتور

بررسی کوپلینگ انعطاف پذیر بین موتور و پمپ

بررسی اجزای فیلترها و تعویض هر یک از آنها که دوازده ماه کار کرده اند

تمیز کردن کاسه فیلتر

بررسی شاخصهای شرایط فیلتر برای عملکرد صحیح آن

بررسی نشتی پمپها و موتورها تحت شرایط کار عادی و مقایسة آهنگ نشتی با نمونظ نو یا میزان پیشنهادی سازنده. اگر نشتی بیش از حد باشد باید به سازنده مراجعه کرد.

بررسی نشتی آب بنده های پیستون سیلندرها، در صورت نیاز مجدداً آب بندی صورت گیرد. برای تعویض آب بندها، بستة کامل آب بندها را از سازنده تهیه کرده و تمام آنها را تعویض کنید.

پس از تعمیرات اساسی سیستم برای راه اندازی مجدد به نکاتی که برای راه اندازی اولیه در قسمت نصب و آمادة به کار کردن عنوان شد توجه کنید.

ارائة طرحی که مجموعة کاملی از بررسیها را برای تمام کاربردها شامل شود کار مشکلی است ولی آزمایش مداوم نشتی پمپ وموتور در بسیاری موارد مفید است.

عیب یابی سیستمهای هیدرولیکی بالابر

در بسیاری موارد روش عیب یابی در سیستمهای هیدرولیکی به صورت سعی و خطاست. در این روش مهندس نگهداری، اجزای مدار را به طورتصادفی برداشته و آنها را با قطعات جدید جایگزین می کند به امید اینکه مشکل مدار حل شود. این روش وقتگیر و هزینه بر است و ممکن است موجب ایجاد مشکلات اضافی در سیستم شود، زیرا با جدا شدن هر اتصال آلودگی ایجاد می شود. استفاده از روش منطقی عیب یابی علاوه بر صرفه جویی در وقت موجب آسان شدن کار مهندس نگهداری می شود. برای پیاده سازی این روش نیازهای زیر باید برآورده شوند.

الف) درک خوبی از نقش هر یک از اجزای هیدرولیکی در سیستم.

ب) نمودار کامل و روزامد مدار. در بسیاری موارد اصلاحات انجام شده در سیستم بر روی نقشة مدار اعمال نشده است. به طور کلی نقشة روزامد مدار، کلیه هندبوکهای مربوطه، لیست قطعات، جداول نگهداری و لیست قطعات یدکی ذخیره باید در کنار دستگاه موجود باشند. اگر این اطلاعات در دفتر کار نگهداری شوند ممکن است در زمان بسته بودن دفتر مشکلات عمده ای بروز کند.

ج) لیست کاملی از قطعات که شامل شمارة کامل قطعه و نام سازندة آن باشد.

د) برنامة کاری شامل تقدم و تأخر عملکرد سیستم، سرعت سیلندرها، سرعت موتورها، فشار تنظیم شیرهای اطمینان،شیرهای فشارشکن و غیره.

تجهیزات آزمون

در حالت ایده آل کاربران ماشینهایی که به صورت هیدرولیکی عمل می کنند باید تجهیزات زیر را برای مهندس نگهداری آماده کنند:

الف) دبی سنج یا گسترده ای از دبی سنجها با ظرفیتهای متفاوت که توانایی اندازه گیری دبی را در بزرگترین پمپ مدار تا کمترین مقدار آن در خطوط تخلیه داشته باشند. دبی سنج باید دارای شیر کنترل دبی با جبران کنندة فشار توکار و فشارسنج باشد تا توانایی آزمایش اجزایی مانند پمپهای تحت بار را داشته باشد: پمپ فرسوده یا خراب ممکن است بتواند در فشارهای پایین، دبی تنظیم شده را تأمین کند ولی در فشارهای عادی سیستم به طور کامل ناتوان باشد.

ب) اندازه گیرهایی برای آزمون فشار مدار که در نقاط حساس می توانند به مدار متصل شوند تا فشارهای بحرانی را نشان دهند. فشارسنجهایی که بر روی بدنه سیستم به طور دائمی نصب می شوند غیرقابل اعتماد و در مقابل خرابی مکانیکی آسیب پذیرترند.

ج) واحد آزمایش هیدرولیکی که با آن تمام قطعات پس از تعمیر و قبل از نصب در سیستم، دقیقاً آزمایش می شوند.

د) تجهیزات اندازه گیری آلودگی که برای ارزیابی سیال هیدرولیکی از لحاظ شمارش تعداد ذرات آلاینده، نوع ذرات و تخریب شیمیایی سیال استفاده می شوند.

متأسفانه تنها تعداد بسیار محدودی از بخشهای نگهداری، تجهیزات اخیر را در ختیار دارند. بیشتر مهندسان مجبورند تنها به کمک فشارسنج کار کنند.

قوانین کلی برای مهندسان نگهداری سیستمهای هیدرولیکی

قبل از کار بر روی ماشین، بخشها یا ماشینهای به هم متصل شده را بررسی کنید.

تمام سیلندرها و قسمتهایی را که ممکن است در اثر جاذبه سقوط کنند در جای خود محکم کنید.

منبع برق را قطع و جعبة کنترل را قفل کنید.

پمپ را قطع کنید و مطمئن شوید که امکان به کار افتادن تصادفی آن وجود ندارد.

سیال را تخلیه کنید تا فشار ایجاد شده در اثر اتصالات ترک خورده آزاد شود با انداختن پارچه بر روی ترک از پاشیدن روغن جلوگیری کنید. مراقبت ویژه ای باید در مورد مدارهای انباره صورت گیرد.

انتهای کلیة لوله ها و راهگاههای اجزای هیدرولیکی برای جلوگیری از نفوذ آلودگی باید بسته شوند.

برای تسهیل در نصب صحیح، کلیة اجزا را در هنگام باز کردن علامت گذاری کنید.

اجزا را در سیال مناسب شستشو دهید. در صورت عدم اطمینان از سیال شستشو دهنده از سیالی برای شستشو استفاده کنید که دستگاه با آن کار می کند.

برای محکم کردن اجزای هیدرولیکی از ترکمتر استفاده کنید. پیچها را بیش از حد مجاز سفت نکنید. می تواند جریان زیادی از روغن ایجاد کند یا عکس شدن میلة شیر ممکن است موجب سقوط سیلندر شود و یا ممکن است نظم عملکرد عملگرها به هم خورده باشد.

سامانه پیامکی
تماس با ما
تلفن کارخانه :

02156716238

تلفن دفتر تهران :

02153806

فکس :

02156716239

مدیریت دفتر فروش:

09123245359

09121151353


رزومه
خدمات پس از فروش

کلیه محصولات از زمان تحویل دارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشند .کارشناسان فنی واحد خدمات پس از فروش بعنوان مشاوردر خدمت خریداران محترم می باشند

تماس با ما
دوره گارانتی

کلیه محصولات از زمان تحویل دارای 12 ماه شمسی گارانتی و همچنین یکسال بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در قبال مصرف کنندگان و اشخاص ثالث می باشد که به مدت ده سال قابل تمدید خواهد بود.دقت وسرعت درامرگارانتی وخدمات پس ازفروش یکی ازمهمترین شکل دهنده های ذهنیت مشتریان درباره یک شرکت است.